วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img
หน้าแรกข่าวลพบุรี+การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

สำหรับการแข่งขันกีฬากำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 โดยมีการแข่งขันใน 10 ชนิดกีฬา ซึ่งประกอบด้วย ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เทนนิส, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, กรีฑา และหมากกระดาน

โอกาสนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด อ.ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 13 แห่ง โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนางานด้านวิชาการและคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 13 แห่ง ตลอดจนเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน และเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Most Popular

Recent Comments