วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img
หน้าแรกเรื่องเล่าลพบุรี+“ป้อมท่าโพธิ์” ป้อมปราการเมืองลพบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

“ป้อมท่าโพธิ์” ป้อมปราการเมืองลพบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ป้อมท่าโพธิ์ เป็นป้อมขนาดใหญ่ริมแม่น้ำบางขาม คูเมืองธรรมชาติของเมืองลพบุรีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลักษณะป้อมรูปหัวลูกศรสามารถมองเห็นและใช้ปืน หรือปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่บนป้อม ยิงโจมตีสำหรับป้องกันเมืองได้ทุกทิศทาง บนกำแพงป้อมมีใบบังสำหรับบังการมองเห็นและป้องกันการโจมตี

ป้อมปราการเมืองลพบุรี สร้างสมัยทวารวดี ประกอบด้วยกำแพงเมือง ป้อมประตู หอรบ ของเดิมแข็งแรงมากทั้ง 4 ด้าน คงสร้างมาแต่สมัยทวารวดีและสร้างเพิ่มเติมขึ้นในสมัยพระราเมศวร เสด็จไปครองเมืองลพบุรี ในแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิโปรดฯ ให้รื้อกำแพงเมืองเดิมเสียเพราะเกรงข้าศึกจะยึดเป็นที่มั่น และมาสร้างเพิ่มเติมใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างเฉพาะตอนพระราชวังและป้อมมุมเมือง และสร้างประตูเมืองใหม่
กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ป้อมท่าโพธิ์ในปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอการบูรณปฏิสังขรณ์

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Most Popular

Recent Comments